Tulosta Tekstin koko: a A A

Kaste

Kaste on lapsen, perheen ja koko kirkon juhla. Kasteessa eletään todeksi Jeesuksen käskyä: ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni”.

"Kirkon jäsenten tulee saattaa lapsensa kastettavaksi ilman tarpeetonta viivytystä." "Kaste toimitetaan kirkossa, kotona tai muualla sen mukaan kuin pappi ja asianosaiset siitä sopivat. Kun kaste on toimitettu, kastetun puolesta rukoillaan sunnuntaina jumalanpalveluksessa. Kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelis-luterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäseniä. Näiden lisäksi voi kummina olla myös muuhun evankelis-luterilaisen kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva henkilö. Vähintään kahden kummin tai muun todistajan tulee olla läsnä kastetoimituksessa." (Suomen ev.lut. kirkon kirkkojärjestys 2:15-17)

Lapsi seuraa äidin uskontoa/kirkkoa. Pariskunta voi myös erikseen päättää, että lapsi seuraa isän uskontoa/kirkkoa. Esim. hollantilais-suomalainen pariskunta haluaa kastaa lapsensa luterilaiseen uskoon, jolloin hänestä tulee Suomen evankelis-luterilaisen kikon jäsen. Äiti on hollantilainen reformoidun kirkon jäsen ja isä suomalainen luterilaisen kirkon jäsen. Pariskunta kirjoittaa yhteisen sopimuksen, jossa lapsen uskonto määritellään isän uskonnon mukaan.

Alankomaihin muuttaneen suomalaisen seurakunta on se seurakunta, jonka alueella hän on asunut viimeksi Suomessa asuessaan. Pappi ilmoittaa lapsen kasteesta kyseiseen seurakuntaan. Luterilaisen kirkon toimittaman kasteen edellytyksenä on, että äiti (tai erillisen sopimuksen mukaan isä) kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Tavallisesti Alankomaissa asuva suomalainen on Suomessa kirjattu seurakunnan rekisteriin ns. poissaolevana, mutta silti edelleen jäsenenä. Yhtä hyvin äiti voi olla jäsenenä Hollannin luterilaisessa kirkossa. Porvoon sopimuksen perusteella myös Church of England eli anglikaaninen kirkko tunnustaa pohjoismaiden luterilaiset jäsenikseen. Luterilainen tai anglikaaninen pappi voi kastaa Suomen luterilaiseen kirkkoon kuuluvan äidin (tai isän) lapsen. Kasteesta tulee sopia suoraan asianomaisen papin kanssa.

Kirkkomme kirkkolain mukaan lapsella tulee olla kaksi kummia, jotka ovat jäsenenä joko Suomen evankelis-luterilaisessa tai Porvoon sopimuksen allekirjoittaneessa kirkossa. Jos tämä ei ole mahdollista, voi kastepappi sopia lapsen kotiseurakunnan kanssa (se seurakunta, johon lapsi liitetään Suomessa) yhden kummin riittävyydestä. Tätä pyydetään lomakkeella ja päätöksen tekee ko. seurakunnan kirkkoherra.